Om oss

lyfcoVi värnar om miljön. Det är med utgångspunkt i detta vi valt ut vårt sortiment. Att vara miljömedveten är något relativt nytt. Sedan 80-talet har frågorna om miljön satts på den politiska agendan. Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser har gjort miljöfrågorna till ett av 2000-talets viktigaste problem att lösa. Konsumenter blir alltmer medvetna om att de val de gör påverkar miljön och efterfrågan på klimatsmarta produkter har ökat drastiskt.

Där kommer vi in i bilden. Vi tror på gröna verksamhetsområden. Vi tror på klimatvänliga produkter. Vi tror på en framtid utan förorenad luft, skog och vatten. Vi tror på en hållbar konsumtion. Väsentligt för oss på Lyfco är omsorgen om miljön. Därför erbjuder vi ett omsorgsfullt framtaget sortiment av elektriska produkter som hjälper dig i din vardag, samtidigt som de minskar din miljöpåverkan.